Tietosuojaseloste

Asiakas- ja yhteistyökumppanitietorekisteriä koskeva tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

LUOMISPISTE
Vesijärvenkatu 11 C 2022
15140 Lahti
info@luomispiste.fi

Tietosuojavastaava

LUOMISPISTE
Sini Keituri
Vesijärvenkatu 11 C 2022
15140 Lahti
sini@luomispiste.fi

Rekisteröidyt

Rekisterissämme ovat asiakkaat, toimittajat sekä yhteistyökumppanit.


Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

‍Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• asiakassuhteen perustaminen ja ylläpito
• palveluistamme kertominen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

‍Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen: info@luomispiste.fi

Tarkastusoikeus

‍Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai
ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla
poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttääkirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan
(10 vuotta)mukaisesti.

Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennenmääräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen,eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksiaikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Luomispisteen ulkopuolelle. Olemmevarmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaahenkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevantietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Voit ladata Tietosuojaselosteen PDF muodossa tästä