Virnex Oy

Yritysilme, Powerpoint, käyntikortit ja verkkosivut

Virnex Oy on suomalainen ITC-alalla toimiva yritys, joka auttaa asiakkaita mm. pilviliiketoiminnassaan. Yritys tarvitsi toimintaansa kuvaavan logon sekä luotettavan oloisen ja raikkaan yritysilmeen.

Virnex logo värillisenä versiona
Virnex logo negatiivisenä versiona

Logon muoto ja värit

Logossa otettiin huomioon liiketoiminnan ydin – pilvipalvelut. Logoon suunniteltiin ikkunaruutu, jonka ulkopuolella tapahtuu “näkymätöntä” digitaalista viestintää. Väreiksi asiakas toivoi sinisen sävyjä. Logosta tehtiin mustavalkoiset versiot lomakkeita, Powerpoint-esityksiä ja ikkunateippauksia varten. Logosta haluttiin pysty-, vaaka- ja vektoriversiot.

Verkkosivusto

Virnex tarvitsi raikkaat nettisivut, joiden kuvamaailma mukaili Powerpoint-esityksen ja käyntikorttien ilmettä. Fonteiksi valittiin selkeät ja ajattomat kirjasimet. Sivustosta tehtiin kieliversiot englanniksi ja suomeksi. Toteutus tehtiin Wordpress-julkaisujärjestelmällä.

Tutustu yrityksen verkkosivuihin
Virnex verkkosivuston kuvankaappaus